Algemene Voorwaarden behorende bij de Webwinkel de Linnenwinkel.nl (fysieke winkel Linolux Hellevoetsluis)
1. Algemeen
Linolux Hellevoetsluis, gevestigd te 3224 HA Hellevoetsluis, Struytse Hoeck 37, is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24236120.
Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de website www.consuwijzer.nl, op welke website uw rechten en plichten met betrekking tot koop op afstand nader worden toegelicht. De regels inzake koop op afstand zijn opgenomen in de artikelen 7:46a tot en met 7:46h van het Burgerlijk Wetboek en hebben betrekking op koopovereenkomsten die bijvoorbeeld via websites tot stand zijn gekomen.
2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de via de webwinkel www.delinnenwinkel.nl gekochte producten.
Producten die in de winkel worden gekocht, vallen onder de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden die in de winkel gelden.
Producten die via de webwinkel worden betaald (= gekocht), maar worden opgehaald in de winkel vallen eveneens onder deze Algemene Voorwaarden.
Producten die via de webwinkel worden gereserveerd (derhalve dus niet gekocht), maar in de winkel worden gekocht, vallen onder de leveringsvoorwaarden van de winkel.
De gereserveerde artikelen worden vijf werkdagen voor u apart gehouden.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via www.delinnenwinkel.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
3. Webwinkel De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis.
Wij doen ons best om onze webwinkel up-to-date te houden. Wanneer onverhoopt een product niet leverbaar is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
De op de webwinkel gebruikte foto’s zijn ter illustratie. Het is mogelijk dat de kleuren van geleverde producten kunnen afwijken.
Alle informatie, producten of diensten die u aantreft op deze webwinkel kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis haar best doet om alle informatie, producten en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, gederfde inkomsten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze webwinkel.
De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uiteraard binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. In geen geval aanvaardt de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, ongeacht in welke vorm of onder welke naam dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze webwinkel, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze webwinkel, ook al is de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis recht op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.
4. Geheimhouding
De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis gebruikt klantgegevens uitsluitend intern ter afhandeling van een bestelling.
Klantgegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, behalve als u daarvoor voorafgaand, schriftelijk of via mail uw toestemming heeft gegeven.
5. Opdrachten en bestellingen
Een overeenkomst komt slechtst tot stand, indien u akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden en na acceptatie van uw bestelling. De winkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van uw bestelling.
Betalingen geschieden via vooruitbetaling, iDEAL of contant bij het afhalen in de winkel. Bij vooruitbetaling per bank geldt als datum van betaling de datum waarop het geld is bijgeschreven op de bankrekening van Linolux Hellevoetsluis.
Indien u het hokje voor acceptatie van deze Algemene Voorwaarden niet aanklikt, wordt uw bestelling niet in behandeling genomen.
6. Levering
De door de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij doen ons uiterste best om de meeste producten binnen 2-5 werkdagen aan u te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van soort product en de betaalmethode. Mocht de levertijd op een product langer zijn dan de indicatie aangeeft, dan neemt de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis telefonisch of via de mail contact met u op.
U kunt aangeven of u het bestelde komt ophalen in de winkel, of dat het door u bestelde bij u thuisbezorgd moet worden. Ingeval u tijdens de bezorging niet thuis bent, kunt u het pakket ophalen bij het postkantoor. Mocht het pakket door u niet worden afgehaald op het postkantoor dan stuurt de winkel het enkel voor de tweede keer op als van te voren de extra gemaakte kosten worden vergoed. Deze kosten zijn gelijk aan de tarieven van TPG Post (= € 6.50 inclusief Track & Trace, beneden de 10 kg en niet door de brievenbus). Elke klant ontvangt op het moment van verzending een email, het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode is geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen 4 dagen na de verstuurdatum de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met de winkel.
7. Ruilen, garantie en aansprakelijkheid
Voor al onze producten geldt dat deze vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geruild of geretourneerd zodra deze uit hun originele verpakking zijn verwijderd en zijn gebruikt. Het passen van producten valt niet onder gebruiken, mits dit passen maar van zeer korte duur is. Verder zult u wel begrijpen dat het passen geen invloed mag hebben op de nieuw staat van de te passen producten en de daarbij behorende verpakking. Indien u een verpakking opent, dient u dit zo zorgvuldig mogelijk, met zo min mogelijk beschadigingen te doen. U mag immers het product retourneren, maar dan moet het door u te retourneren product als nieuw door ons verkocht kunnen worden.
Indien u een beschadigd product ontvangt, wordt deze door de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis kosteloos omgeruild voor een vergelijkbaar product. Hiertoe dient u binnen 2 werkdagen na ontvangst contact op te nemen met de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis.
De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis vergoedt de door u gemaakte verzendkosten achteraf. Er wordt door de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis beoordeeld of de schade verwijtbaar is aan de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis.
U heeft het recht om een product binnen 14 werkdagen terug te sturen (afkoelingsperiode). U mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij de portokosten voor uw rekening zijn. Om een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden:
1. De afgeleverde producten moet 100% verkoopwaardig zijn. Er mag aan het afgeleverde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. De verpakking moet gesloten en onbeschadigd zijn en het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn.
2. De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer de verpakking door opening is beschadigd en/of het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis of de leverancier van het product) is beschadigd. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis schade heeft opgelopen (waaronder tevens wordt verstaan dat het product door u of derden is gewassen of anderszins is gereinigd, ook al lijkt het daardoor weer als nieuw), die aan een handeling of nalatigheid van u is of anderszins voor uw risico komt, zal de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
3. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor producten die op maat vervaardigd zijn (hoeslakens, moltons etc.), evenals voor dekbedden en kussens welke uit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.
4. De afkoelingsperiode is alleen geldig indien u een product via de webwinkel heeft gekocht. Voor producten die in de winkel gekocht zijn, is de afkoelingsperiode niet van toepassing. Hiervoor gelden onze normale algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.
5. De afkoelingsperiode is geen proef en/of testperiode (wanneer u bijvoorbeeld het hoofdkussen te zacht vindt of het dekbed niet warm genoeg), het is enkel bedoeld om u in de gelegenheid te stellen om na te denken of u het geleverde wenst te behouden.
8. Diversen
Indien u via de webwinkel opgave doet van een adres, is de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis (schriftelijk of mail) of de webwinkel opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
De linnenwinkel Linolux Hellevoetsluis is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2012 - 2018 Linolux Hellevoetsluis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel